STOP RASISMULUI !

Rasismul este o concepție social-politică anti-științifică și reacționară care susține ideea nefondată a inegalității biologice și intelectuale a raselor umane, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor.

Rasismul reprezintă credința că un motiv precum rasa, culoarea, limba, religia, originea națională, naționalitatea sau etnia justifică desconsiderarea sau noțiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup de persoane.

Lupta împotriva discriminării rasiale reprezintă o parte integrantă a protejării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a luptei pentru eliminarea diferitelor forme de discriminareși pentru promovarea egalității de șanse.

Pornind de la prevederile legii fundamentale, Constituția României, care consacră principiul egalității de tratamentși dreptul persoanelor de a nu fi discriminate pe bază de rasă, culoare, limbă. Religie, naționalitate și etnie, în conformitate cu directivele trasate de UEFA și recomandările Federației Române de Fotbal și având în vedere larga deschidere oferită de aderarea României la Uniunea Europeană, CSM RESITA acordă o atenție sporită luptei împotriva rasismului în fotbal.

DECLARATIA IN 10 PUNCTE :

1.Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de disciminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandaluri rasiste;

2.Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor;

3.Informarea posesorilor de bilete și abonamente că este de evitat să participe la acțiuni care implică rasismul;

4.Derularea de acțiuni privind prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului;

5.Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv;

6.Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism;

7.Încurajarea unei strategii comune a agenților de ordineși a poliției în vederea combaterii actelor de rasism;

8.Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip grafitti de pe stadion;

9.Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii;

10.Cooperarea cu toare grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, sporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporiri gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.

 Direcțiile de acțiune ale CSM RESITA privind practicarea egalității rasiale

– Jucătorii echipei de fotbal CSM RESITA au participat la doua sedinte în cadrul cărora le-au fost aduse la cunoștință principalele obiective de luptă impotriva discriminării, rasismului, intolerașei și pariurilor sportive;

– Conducerea  clubului a realizat o declarație împotriva manifestărilor rasiste care este inclusă în programele meciurilor oficiale pe teren prorpiu și este afișată permanent în loc vizibil la intrările pe stadion, responsabil permanent fiind directorul clubului

– În regulamentele de ordine interioară ale clubului s-au introdus prevederi referitoare la practicarea egalitîții rasiale precum și măsurile care vor fi luate în situația în care vor exista manifestări rasiale sau de porice altă natură, urmând ca la fiecare nouă reeditare a acestora să se cuprindă eventualele modificări, responsabil permanent fiind directorul clubului.

– Implicarea sportivilor CSM RESITA În acțiuni sociale, în promovarea brandurilor locale și a valorilor comunității

– Bianual se vor desfășura, cu întreg personalul clubului, activități educative care să vină în sprijinul prevenirii și combaterii rasismului, antisemitismului și intoleranței și se vor prezenta noutățile legislative, responsabili permanent fiind organizatorul de competitii și responsabilul de ordine și siguranța.

– CSM RESITA va acționa permanent pentru a preveni apartenența sportivilor la organizații rasiste ca pericol la adresa Drepturilor Omului și a grupurilor minoritare.

– Directorul clubului va iniția imediat cercetarea oricăror practici discriminatorii manifestate în rândul personalului angajat și va lua măsura excluderii din colectiv a celor care nu respectă principiul egalității reale a șanselor pentru toți sportivii, indifierent de rasă, culoare, limbă, religie, etnie sau naționalitate.

– Având în vedere particularitățile geografice și etnice în care își desfășoară activitatea, CSM RESITA va acâiona permanent pentru selecționarea copiilor și juniorilor indiferent de cetățenie, naționalitate, limba maternă și confesiune religioasă și va pune pe primul plan criteriul valoric.

– Pentru echipa de seniori se va acționa pe baza aceluiași principiu, criteriul de bază va fi valoarea și aportul pentru îndeplinirea obiectivelor în fiecare sezon competițional.

– Reprezentanții forțelor de ordine vor participa la acțiuni ale galeriei și suporterilor, desfășurând activități de monitorizare și de educare cu privire la combaterea manifestărilor rasiste pe stadioane.

– CSM RESITA va fi pregătită ca personalul administrativ al stadionului, în cooperare cu forțele de ordine să acționeze promt pentru prevenirea vânzării de literatură rasistă în zona stadionului precum și pentru îndepărtarea înscrisurilor rasiste de pe stadion.

Mesajul clubului nostru este clar – ”NU RASISMULUI SI INTOLERANȚEI”

Lasă un răspuns